Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Σκεπτόμενη Αθηνά

Σκεπτόμενη Αθηνά, ανάγλυφο, γύρω στα 460 π.Χ., Μουσείο Ακροπόλεως, Ελλάς.
Mourning Athena, relief sculpture, around 460BC, Acropolis Museum, Greece.

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Ο Ερμής του Πραξιτέλους


Ο Ερμής του Πραξιτέλους, γύρω στα 330 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.
Hermes of Praxiteles, around 330BC, Olympia Archaeological Museum.

Η Νϊκη της Σαμοθράκης


Η Νϊκη της Σαμοθράκης, γύρω στο 190 π.Χ., Μουσείο Λούβρου, Γαλλία.
Νike of Samothrace, around 190BC, Louvre Museum, France.

Αφροδίτη της Μήλου


Η Αφροδίτη της Μήλου, γύρω στον 1ο αιώνα π.Χ., Μουσείο Λούβρου, Γαλλία.
Venus de Milo, around 1st century BC, Louvre Museum, France.