Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Η κυρία της Auxerre

Αρχαϊκή Πλαστική (Δαιδαλική περίοδος 660 π.Χ. - 625 π.Χ.)
Η κυρία της Auxerre, πιθανώς το έργο να προέρχεται από την Κρήτη, γύρω στο 640-630 π.Χ., Μουσείο Λούβρου, Γαλλία.

Archaic Plastic (Daedalic period 660 BC - 625 BC)
The lady of Auxerre, probably the work comes from Crete, around 640-630 BC, Louvre Museum, France.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου