Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Ο Μοσχοφόρος

Αρχαϊκή Πλαστική (από το 570 π.Χ. ως το 530 π.Χ.)
Ο Μοσχοφόρος, έργο του γλύπτη Φαίδιμου, γύρω στο 560 π.Χ., Μουσείο Ακροπόλεως, Ελλάς.

Archaic Plastic (from 570 BC to 530 BC)
The Moschoforos, work of sculptor Faidimou, around 560 BC, Acropolis Museum, Greece.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου