Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Κούρος της Νέας Υόρκης


Αρχαϊκή Πλαστική (από το 570 π.Χ. ως το 530 π.Χ.)
Κούρος της Νέας Υόρκης, γύρω στο 600-590 π.Χ., Metropolitan Museum of Art.

Archaic Plastic (from 570 BC to 530 BC)
The New York Kouros, around 600-590 BC, Metropolitan Museum of Art.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου