Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Κούρος της Βολομάνδρας


Αρχαϊκή Πλαστική (από το 570 π.Χ. ως το 530 π.Χ.)
Κούρος της Βολομάνδρας, γύρω στο 550 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ελλάδα.

Archaic Plastic (from 570 BC to 530 BC)
Volomandra Kouros, around 550 BC, National Archaeological Museum, Greece.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου