Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Ο ιππέας. Το κεφάλι "Rampin".

Αρχαϊκή Πλαστική (από το 570 π.Χ. ως το 530 π.Χ.)
Ο ιππέας. Το κεφάλι "Rampin", γύρω στο 550 π.Χ., το κεφάλι βρίσκεται στο Παρίσι και το υπόλοιπο στην Αθήνα. Μουσείο Ακροπόλεως - Ελλάδα, Μουσείο Λούβρου - Γαλλία.

Archaic Plastic (from 570 BC to 530 BC)
Rampin Rider, around 550 BC, the head is in Paris and the rest in Athens. Acropolis Museum - Greece, Louvre Museum - France.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου