Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Ξανθός έφηβος

Αρχαϊκή Πλαστική (από το 530 π.Χ. ως το 480 π.Χ.)
Ξανθός έφηβος, γύρω στο 490-480 π.Χ., Μουσείο Ακροπόλεως, Ελλάς.

Archaic Plastic (from 530 BC to 480 BC)
around 490-480 BC, Acropolis Museum, Greece.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου